Kulturní památky

Kulturní památky města Holešova a okolí

Odbor kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov plní na úseku státní památkové péče úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Mezi jeho konkrétní úkoly patří např. ustanovení § 29 odstavce 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se píše: „Zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány památkové péče podle zvláštních právních předpisů.“

Odbor kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov vykonává svoji přenesenou působnost k celkem 67 kulturním památkám či souborům kulturních památek.

Ve městě Holešov jich je 26, v jeho místních částech (Dobrotice, Tučapy a Žopy) jich je 6 a v okolních obcích (Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Martinice, Míškovice, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice a Žeranovice) jich je 35.