Kulturní památky v Holešově

Na území města Holešova se nachází 32 kulturních památek či jejich souborů, která mají jedinečná čísla v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Z těchto památek lze místně vydělit 6, které se nacházejí v místních částech města Holešova (konkrétně v Dobroticích, Žopech a Tučapech).

Zbývajících 26 kulturních památek se nachází přímo v katastrálním území Holešov. Tyto památky nebo jejich soubory lze pomocně rozdělit do třech věcných skupin:

Památné domy – jde o nejhomogennější věcnou skupinu. Těchto domů je celkem 10. Devět z nich jsou skutečné domy, desátý tvoří již jen tzv. zeď před masnými krámy (ostatní zdi nejsou kulturní památkou). Šest z těchto domů se nachází přímo na hlavním holešovském náměstí, tedy na náměstí Dr. E. Beneše.

Drobné památné stavby – tuto věcnou skupinu tvoří celkem 8 staveb.

Velké památné komplexy, kostely, kaple – tato věcná skupina má celkem 8 staveb.