Památné domy

24.

leden

2019

Logo Dům č. p. 2

Dům č. p. 2

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních pa ..

24.

leden

2019

Logo Dům č. p. 4

Dům č. p. 4

Kulturní památkou byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky ke dni 21. 4. 1997, tedy již podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jeho jedinečné čís ..

24.

leden

2019

Logo Dům č. p. 16

Dům č. p. 16

Kulturní památkou byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky ke dni 4. 6. 2001, tedy již podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jeho jedinečné čís ..

24.

leden

2019

Logo Dům č. p. 32

Dům č. p. 32

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních pa ..

24.

leden

2019

Logo Dům č. p. 38

Dům č. p. 38

Bývalá Občanská záložna. Kulturní památkou byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky ke dni 2. 8. 2001, tedy již podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové p ..

24.

leden

2019

Logo Dům č. p. 65

Dům č. p. 65

Svobodný hejtmanský dům, tzv. Křenovský. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné čís ..

24.

leden

2019

Logo Dům č. p. 133

Dům č. p. 133

Kulturní památkou byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky ke dni 14. 8. 2000, tedy již podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jeho jedinečné čís ..

24.

leden

2019

Logo Dům č. p. 185

Dům č. p. 185

Kulturní památkou byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky ke dni 4. 8. 1995, tedy již podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jeho jedinečné čís ..

24.

leden

2019

Logo Dům č. p. 523

Dům č. p. 523

Kulturní památkou byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky ke dni 2. 11. 1992, tedy již podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jeho jedinečné čís ..

24.

leden

2019

Logo Zeď před masnými krámy

Zeď před masnými krámy

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních pa ..