Kulturní památky v Rymicích

30.

leden

2019

Logo Stavení č. p. 6

Stavení č. p. 6

Stavba z 19. století s výraznou dispozicí a formou typickou pro valašské lidové stavitelství. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22 ..

30.

leden

2019

Logo Stavení č. p. 14

Stavení č. p. 14

Stavba z konce 18. století nebo začátku 19. století s výraznou dispozicí a formou typickou pro valašské lidové stavitelství. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého ..

30.

leden

2019

Logo Stavení č. p. 62

Stavení č. p. 62

Stavení je situováno v souvislosti s ostatními, doškem krytými staveními (č. p. 64 a č. p. 65). Pochází z počátku 19. století. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. ..

30.

leden

2019

Logo Stavení č. p. 64

Stavení č. p. 64

Stavba z 19. století s výraznou dispozicí a formou typickou pro valašské lidové stavitelství. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22 ..

30.

leden

2019

Logo Stavení č. p. 65

Stavení č. p. 65

Domkařská usedlost je typickým dokladem lidového domu drobného zemědělce a řemeslníka. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 ..

30.

leden

2019

Logo Stavení č. p. 104

Stavení č. p. 104

Stavení č. p. 104 patří k několika starým objektům z 18. až 19. století, které se v Rymicích dochovaly. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zák ..

30.

leden

2019

Logo Stavení č. p. 116 – kovárna

Stavení č. p. 116 – kovárna

Kovárna podává obraz vesnické kovárny včetně vybavení. Byla postavena na začátku 19. století. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č ..

30.

leden

2019

Logo Kostel svatého Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje

Pozdně barokní stavba na starších základech z roku 1786. Pohledová dominanta obce. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., ..

30.

leden

2019

Logo Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Datovaná rokem 1720. Silně nalidovělá sochařská a kamenická práce. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních p ..

30.

leden

2019

Logo Tvrz

Tvrz

Pozdně renesanční stavba na místě gotické tvrze, přestavěná v pokročilém 18. století. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 ..

30.

leden

2019

Logo Větrný mlýn

Větrný mlýn

Jeden z mála dochovaných větrných mlýnů německého typu v oblasti Hané z první poloviny 19. století. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zák ..

30.

leden

2019

Logo Výklenková kaplička

Výklenková kaplička

Stavba z konce 18. století, výrazně umístěna mimo zastavěné území při polní cestě do Roštění. Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22 ..