Kýn Vladimír

Akademický sochař.


Narodil se 31. 1. 1923 v Holešově

Do svých osmnácti bydlel v domku svých rodičů v dnešní Grohově ulici. Jeho otec byl drobným živnostníkem, vlastnil kamenosochařskou dílnu před dnešním hřbitovem, matka měla kloboučnický obchod. V roce 1934 vstoupil jako horlivý skaut na holešovské gymnázium, kde patřil k nejlepším studentům. Vynikal stejně tak v matematice jako ve studiu cizích jazyků a v latině, ale největší zájem projevoval o výtvarné umění. Prof. Růžička, který na škole učil kreslení, záhy poznal Vladimírův talent a snažil se jej všemožně rozvíjet. V roce 1942 odmaturoval, vysoké školy se uzavřely, proto se Vladimír Kýn přihlásil ke studiu na Střední umělecké škole ve Zlíně, kde se stal žákem známého výtvarníka prof. Makovského.

Když válka skončila, přihlásil se Vladimír, absolvent dvou středních škol, ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl přijat do ročníku k prof. Karlu Pokornému, studia dokončil v roce 1950. V Praze získal ateliér. Zúčastnil se vypsané soutěže postavit sochu vynikajícímu básníkovi Jiřímu Wolkerovi. Získal druhou cenu a byl pověřen, aby sochu vytvořil. Protože přišla měnová reforma, ze záměru postavit sochu v Praze sešlo. Nabídl sochu městu Holešovu a dokonce určil, kde má být postavena. Město však nabídku nepřijalo.

Ale vyskytla se jiná příležitost. S myšlenkou oslavit Wolkera přišli Slováci. Do vypsané soutěže se přihlásilo osmdesát autorů, ale palmu vítězství získal Vladimír Kýn. Model busty byl odlit do bronzu a busta umístěna v Tatranské Poliance před sanatoriem, kde je dodnes. Sádrový model byl pak umístěn dlouhou dobu v Památníku národního písemnictví na Strahově a teprve v roce 2000 byl použit pro odlití busty, která je nyní umístěna před holešovským gymnáziem.

Vladimír Kýn se věnoval historii a komorní plastice, také restauroval. Je autorem mnoha monumentálních i "komornějších" děl a pro Holešov vytvořil sochu houslistky, umístěnou před Základní uměleckou školou F. X. Richtera, bustu Jiřího Wolkera, odhalenou v září 2001, či pamětní medaili k 200. výročí úmrtí skladatele F. X. Richtera.

Rada města Holešova udělila v roce 2003 Vladimíru Kýnovi Pamětní list v deskách.