logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Městská památková zóna Holešov

Městská památková zóna Holešov vznikla vydáním vyhlášky o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny, kterou vydalo plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně dne 20. listopadu 1990.

Mapa Městské památkové zóny Holešov:

Vyhláška o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny [PDF, 725 kB].

Program regenerace městské památkové zóny a podpory památek v Holešově platný pro roky 2012 - 2015 [PDF, 2,2 MB] schválený Zastupitelstvem města Holešova dne 24. 9. 2012.

Na území Městské památkové zóny Holešov se nachází celkem 14 kulturních památek či souborů kulturních památek: