Městská památková zóna Holešov

Městská památková zóna Holešov vznikla vydáním vyhlášky o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny, kterou vydalo plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně dne 20. 11. 1990.

Mapa Městské památkové zóny Holešov [JPG, 1,9 MB]

Vyhláška o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny [PDF, 725 kB]

Program regenerace městské památkové zóny a podpory památek v Holešově platný pro roky 2012–2015 schválený Zastupitelstvem města Holešova dne 24. 9. 2012 [PDF, 2,2 MB]

Na území Městské památkové zóny Holešov se nachází celkem 14 kulturních památek či souborů kulturních památek:

Zámek s parkem

Trinitářský klášter s areálem

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zemanova kovárna

Kaple svatého Kříže

Morový – Mariánský sloup

Pomník Bedřicha Smetany

Dům č. p. 2

Dům č. p. 4

Dům č. p. 16

Dům č. p. 32

Dům č. p. 38

Dům č. p. 65

Zeď před masnými krámy