Městský památkový okruh

Město Holešov

Městský památkový okruh je vyznačen žlutobílým čtverečkem a každý jej může absolvovat sám bez průvodce.

Památkový okruh tvoří: Muzeum a galerie > Šachova synagoga > židovský hřbitov > Zemanova kovárna > kostel sv. Anny > zámek a zámecká zahrada > Smetanovy sady a kaple sv. Kříže > kostel Nanebevzetí P. Marie a Černá kaple.

K okruhu můžeme přiřadit i drobnější, ale neméně hodnotná díla: morový sloup na náměstí Dr. E. Beneše, kříže u kostela N. P. Marie a při vchodu do Smetanových sadů, sochy na Plačkově, sochy sv. J. Nepomuckého (nám. F. X. Richtera a Masarykova ul.) a Americký park s mohylou věnovanou padlým vojákům z bitvy u Slavkova (1805).

Městský památkový okruh si můžete "projít" na interaktivní mapě města Holešova.