Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu městského úřadu, na podatelně městského úřadu nebo na příslušném odboru městského úřadu.

Ústně lze podat žádost

telefonicky - na telefonním čísle 573 521 222
osobně - na podatelně Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 01

Písemně lze podat žádost

poštou - na adresu Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 01
předáním písemné žádosti na podatelnu - na adrese Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 01

Elektronickou poštou lze podat žádost

na elektronickou podatelnu epodatelna@holesov.cz (nutný elektronický podpis)

na e-mailovou adresu podatelna@holesov.cz

do datové schránky města ID: x8qbfvu