Dobrotice – výklenková kaplička na návsi

Pozdně barokní poklona z poloviny 18. století výrazných rustikálních forem.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 14433/7-5924.

Čtyřboká, hranolovitá stavba, jejíž fasáda je členěna profilovanou římsou, barokně vypnutou na všech čtyřech stranách. Rohy vyžlábnuté. Lemované lezénami. Ze tří stran hluboké pravoúhlé výklenky s půlkruhovými záklenky. Stříška stanová, pokrytá břidlicí, na ní kovaný kříž.

Materiál – cihly, hladce omítnuto.