Zvonice na návsi

Zvonice tvoří výraznou dominantu návsi a je poměrně dobře dochována, byla postavena na základě ohňového patentu Marie Terezie 1751 (tento patent obsahoval nařízení zvonit, pokud vartýř uvidí požár a mít zvonek v každé obci), je typologicky obvyklá v regionu Zlínského kraje.

Kulturní památkou byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR ke dni 14. 5. 2010, tedy podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 103921. Na Holešovsku již několik let nebyla prohlášena žádná nová nemovitá kulturní památka. Toto se změnilo právě v roce 2010, kdy se množství nemovitých kulturních památek na Holešovsku rozšířilo o tuto zvonici na bořenovské návsi.
 
Jedná se o hranatou stavbu čtvercového půdorysu cca 12 m vysokou, umístěnou na návsi obce, předstupuje těsně před uliční linii zástavby. Hranol stavby je zastřešen čtyřbokou jehlancovou střechou dole se zalomeným sklonem na vyložené korunní římse, nahoře završená kovovou trnoží s makovicí a dvouramenným křížem. Stavba je novodobě omítnuta, sokl a římsy jsou barevně odlišeny. Přízemí je od zvonicového patra odděleno římsou, probíhající ze tří stran. V průčelí, orientovaném do ulice, římsa zdůrazňuje linii oblouku zaklenuté mělké niky, v níž je umístěna reprodukce P. Marie Svatohostýnské. Pravoúhlý vstup je orientován z boku – z chodníku. Patro zvonice je prolomeno z každé strany jedním půlkruhově zaklenutým okenním otvorem. V patře byla v roce 2008 instalována nová zvonová stolice s novým zvonem.
 
Vznikla v 2. polovině 18. století.