Kaple svatého Floriána u hřbitova

Pozdně barokní kaple mírně rustikálních forem s neobvyklou střešní architekturou z konce 18. století.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 17289/7-6072.

Stavba obdélníkového půdorysu s okoseným nárožím, valeně zaklenutá. Vnějšek členěn podnoží a profilovanou římsou. Po stranách pravoúhlého vchodu s půlkruhovým záklenkem (zárubeň) pilastry. Střecha mansardová, zvalbená, plech.

Materiál – cihly, hladce omítnuto.