Smírčí kříž v Martinicích

Kamenný smírčí kříž z první poloviny 17. století.

Kámen přitesaný do tvaru kříže, jehož spodní část je zapadlá do země.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 14776/7-6070.

Nachází se při silnici z Martinic do Horního Lapače v těsném sousedství velkého kříže z roku 1869. Na kameni je zřetelný obrys meče.

Pravděpodobně byl postavený na paměť bitvy mezi císařskou armádou a vzbouřeným valašským lidem, která se zde uskutečnila roku 1644.