Výklenková kaplička v Roštění

Čtyřhranná obdélníková cihlová stavba s pultovou střechou z 19. století se nachází za obcí u polní cesty.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 20856/7-6122.

Přední zeď převyšuje zadní, a vytváří tak spád, který je řešen jako pultová střecha. V čelní stěně je nika s půlkruhovým záklenkem. Uvnitř je obrázek Ježíše Krista.

Stavba tvoří se sousedním mohutným stromem výraznou skupinu v krajině, důležitý orientační bod.