Kostel svatého Vendelína v Třeběticích

Stavba z roku 1794 tvoří přechod ke klasicismu.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 21820/7-6176.

Volná, jednolodní stavba, skládající se z presbyteria, lodi, sakristie a věže. Kněžiště tvořeno jedním polem, klenutým pruskou klenbou, vítězný oblouk půlkruhový. Loď obdélníková ve čtyřech klenebních polích pruských kleneb, oddělených klenebními pásy, okna pravoúhlá se segmentovými záklenky. Interiér členěn pilastry na oběžné podnoži, římsové hlavice. Dřevěná kruchta s rovným pohledem nesena dvěma dřevěnými sloupky. Sakristie obdélníkového půdorysu přiléhá na jižní straně kněžiště. Vnějšek kostela členěn podnoží, lizénami a profilovanou římsou. Okna se šambránami, k věži přiléhá část barokního štítu s volutou. Věž dvoupatrová, čtyřboká, hranolová. Patra oddělena kordovými římsami. Okna věže s půlkruhovým záklenkem, v prvním patře kruhová okénka se šámbránou. Střecha stavby sedlová, nad presbyteriem zvalbená, věž zastřešena jehlanem.

Materiál – zdivo cihlové s hladkou omítkou.