Pamětní deska Bohumíra Mostýna

Pamětní deska se nachází v intravilánu města Holešova, na ulici Masarykova, u silnice druhé třídy č. 490.

Bronzová pamětní deska je umístěná na budově Městského úřadu Holešov, č. p. 628. Na levé straně desky reliéf pahorku se třemi šibenicemi, v pozadí vycházející slunce svobody, vepředu plačící žena.

Nápis na desce: „Za vlast a svobodu položil svůj život Bohumír Mostýn, úředník okresního úřadu v Holešově. Byl popraven dne 13. 7. 1944 ve Vratislavi. Čest jeho památce!“