Žopy – pamětní deska Františka Kocfeldy

Pamětní deska se nachází v intravilánu obce Žopy, na domě č. p. 63.

Pamětní bronzová deska s emblémem trnové koruny, lipových listů a pout.

Nápis na desce: „Památce mučedníka za svobodu Františka Kocfeldy vězněného od r. 1940 a popraveného 6. 4. 1945 ve Steinu. Čest hrdinovi!“