MŠ Havlíčkova

Mateřská škola se nachází uprostřed sídliště Novosady. Kapacitou je největší mateřskou školou v Holešově. Mateřská škola má svou vlastní kuchyň i s jídelnou a výdejnami stravy. Kapacita kuchyně je stanovena na 500 vařených jídel denně. Školní jídelna zajišťuje stravování také pro MŠ a ZŠ Martinice a MŠ a ZŠ Žeranovice.

Dalšími místy poskytovaného vzdělávání mateřské školy jsou odloučená pracoviště ve Všetulích a v Tučapech.

Předškolní vzdělávání je organizováno v 9 třídách, z toho 6 tříd je umístěno na pracovišti Havlíčkova 1409 (s počtem zapsaných dětí 131). Na tomto pracovišti je také zřízena logopedická třída.

Další 2 třídy jsou umístěny na pracovišti Všetuly, Sokolská 70 (s počtem zapsaných dětí 44) a 1 třída je umístěna na pracovišti Tučapy 71 (s počtem zapsaných dětí 20).

Od 1. 1. 2003 má mateřská škola právní subjektivitu.

basic_misto.png

Mateřská škola Sluníčko Holešov

Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov

Tučapy 71, 769 01 Holešov

Sokolská 70, 769 01 Holešov - Všetuly

basic_osoba.png

Lenka Krčová (ředitelka)

basic_telefon.png

573 396 684 (Havlíčkova 1409, Holešov)
573 396 284 (Tučapy)
775 795 930 (Všetuly)

basic_mail.png

slunicko-hol@seznam.cz

basic_odkazy.png

https://slunicko.raab.cz/