MŠ Grohova

Budova byla postavena v roce 1972. Má k dispozici krásný zahradní areál o celkové rozloze 6 400 m2. Ve školním roce 2022/2023 je otevřeno pět tříd a počet zapsaných dětí je 112. Mateřská škola má k dispozici vlastní kuchyň i s jídelnou. Kapacita kuchyně je 200 vařených jídel denně.

Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu a odloučené pracoviště Dobrotice 96. Ve školním roce 2022/2023 je otevřena jedna třída a počet zapsaných dětí je 24. Toto pracoviště nemá vlastní kuchyň. Strava se dováží ze školní kuchyně MŠ Grohova, Holešov.

basic_misto.png

Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, Kroměříž

Grohova 1392, 769 01 Holešov

Dobrotice 96, 769 01 Holešov

basic_osoba.png

Mgr. Ivana Oralová (ředitelka)

basic_telefon.png

573 397 736 (Grohova 1392, Holešov)
573 396 668 (Dobrotice 96)

basic_mail.png

grohova@ms-radost.cz

basic_odkazy.png

www.ms-radost.cz