1. ZŠ Holešov

Škola byla postavena v roce 1889. V roce 1995 byla dokončena velká přístavba ke stávající budově. Součástí přístavby je velká sportovní hala s horolezeckou stěnou. Halu využívají v době vyučování žáci školy, odpoledne i sportovci a široká veřejnost. Provoz haly zajišťuje správce.

První stupeň základní školy je umístěn v původní budově, kde se nachází také ředitelství školy, sekretariát a oddělení školní družiny. Pro druhý stupeň slouží nově přistavená budova s odbornými pracovnami a laboratořemi, počítačovými a jazykovými učebnami. Tato budova je bezbariérová. Škola vyhovuje podmínkám moderní výuky. Každá třída nebo učebna je vybavena interaktivní tabulí nebo keramickou tabulí s dataprojektorem.

Ve školním roce 2022/2023 bylo otevřeno celkem 31 tříd, z toho na 1. stupni 14 tříd a na 2. stupni 17 tříd. Školu navštěvuje celkem 664 žáků a 10 žáků se vzdělává v zahraničí. Součástí základní školy je školní družina a školní klub. Jedno oddělení školní družiny se nachází v budově Ústřední školní jídelny.

Škola nemá k dispozici vlastní školní jídelnu s kuchyní. Žáci se stravují v Ústřední školní jídelně na nám. Dr. E. Beneše v Holešově. Vchod do jídelny je přes školní park – Smetanovy sady – cca 150 metrů.

basic_misto.png

1. Základní škola Holešov 
Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov

basic_osoba.png

Mgr. Jarmila Růžičková (ředitelka)

basic_telefon.png

573 312 080

basic_mail.png

skola.sekretariat@1zsholesov.cz

basic_odkazy.png

www.1zsholesov.cz