2. ZŠ Holešov

Škola byla uvedena do provozu v roce 1911. Byla a je po celou dobu své existence využívána zejména pro základní školství. Ve školním roce 2022/2023 má škola 11 tříd, z toho 7 tříd na 1. stupni a 4 třídy na 2. stupni. Školu navštěvuje 228 žáků a 3 žáci se vzdělávají v zahraničí. Součástí školy je školní klub a také oddělení školní družiny.

Základní škola nemá k dispozici vlastní školní jídelnu s kuchyní. Žáci se stravují v Ústřední školní jídelně na nám. Dr. E. Beneše v Holešově.

basic_misto.png

2. Základní škola Holešov
Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov

basic_osoba.png

Mgr. Helena Moravčíková (ředitelka)

basic_telefon.png

573 396 019 (kancelář školy, ředitelna, účetní)

605 387 198 (kancelář školy)

basic_mail.png

info@zshol.cz

basic_odkazy.png

www.zshol.cz