3. ZŠ Holešov

3. Základní škola v Holešově byla postavena v roce 1974 pro potřeby nově vznikajícího sídliště. Podle návrhu zlínského architekta J. Zelinky vyrostla v ulici Družby škola se třemi pavilony a vlastní školní jídelnou. Kapacita školní jídelny je 1 000 vařených jídel denně. Součástí školy je nově zrekonstruované školní hřiště s umělým povrchem a školní zahrada, kterou ke své činnosti využívá také školní družina. Zajímavostí školy je vlastní plavecký bazén, jehož kompletní rekonstrukce byla ukončena v roce 2013. I když je škola poměrně rozlehlá, již ve vstupním vestibulu na vás dýchne hřejivá atmosféra, kterou dokresluje pestrobarevná a vkusná výzdoba.


Od 1. září 2016 patří škola mezi fakultní školy Univerzity Palackého Olomouc. Naši pedagogové se v průběhu roku setkávají s jejími studenty v rámci pedagogické praxe, vzájemně si vyměňují názory a zkušenosti. Od roku 1992 je škola zařazena do evropské sítě škol jako "Škola podporující zdraví". Mimo jiné nese označení Bezpečná škola, Multikulturní a Inkluzivní škola.


Ve školním roce 2020/2021 je otevřeno 26 tříd (14 tříd na 1. stupni a 12 tříd na 2. stupni), které navštěvuje 610 žáků. V kmenových třídách a odborných učebnách vyučuje 39 pedagogických pracovníků a 9 asistentů pedagoga. Ve školní družině pracuje 6 vychovatelek. Provoz školy zajišťuje 9 správních zaměstnanců a 9 kuchařek školní jídelny.


Všichni žáci školy mohou využívat moderně vybavené pracovny, počítačovou učebnu, výtvarnou dílnu s keramickou pecí, žákovskou knihovnu i další vybavení, které se daří postupně modernizovat a zlepšovat.


Žákům nabízíme výuku jazyka anglického již od prvního ročníku, výuku plavání ve všech ročnících a od 6. ročníku vždy jednu třídu s rozšířenou výukou jazyka anglického. Samozřejmostí je péče o žáky s podpůrným opatřením, pestrá nabídka nepovinných předmětů a zájmových kroužků.

basic_misto.png

3. Základní škola Holešov
Družby 329, 769 01 Holešov

basic_osoba.png

Mgr. Ivo Junášek (ředitel)

basic_telefon.png

573 503 140 (kancelář školy)
573 503 159 (školní jídelna)

573 503 157 (školní družina)

basic_mail.png

kancelar@3zshol.cz

basic_odkazy.png

www.3zshol.cz