Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov

Základní umělecká škola F.X. Richtera v Holešově navazuje na dlouholetou tradici započatou v roce 1948 . Působí v samostatné budově na Bezručově ulici. Ve městě je známá jako hudební škola nebo lidová škola umění . V roce 1990 ministerstvo zapůjčilo škole název Základní umělecká škola F.X.Richtera.V roce 2005 má škola 716 žáků, z toho 429 v hudebním, 267 ve výtvarném a 20 žáků v tanečním oboru. Na škole vyučuje 22 řádných a 5 externích učitelů . Škola má dvě odloučená pracoviště v Kostelci u Holešova a v Prusinovicích. Výuka se realizuje v odpoledních hodinách na ZŠ . V hudebním oboru je možno studovat na ZUŠ hru na 15 druhů hudebních nástrojů a sólový zpěv. Vyučuje se také teorie hudby , souborová a komorní hra. Ve výtvarném oboru se vyučují základy v kresbě, malbě a keramice. V tanečním oboru se žáci seznamují se základy klasického, lidového a moderního tance . Výsledky práce žáků jsou pravidelně prezentovány na žákovských besídkách, koncertech a výstavách. Na závěr prvního a druhého cyklu základního studia vystupují žáci na veřejných absolventských koncertech a výstavách. Nejtalentovanější žáci jsou obvykle připravováni ke zkouškám na střední umělecké školy a konzervatoře. Zápis nových žáků se koná vždy začátkem června nebo kdykoliv v průběhu školního roku.

basic_misto.png

Základní umělecká škola F. X. Richtra

Bezručova 675, 769 01 Holešov

basic_osoba.png

Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD (ředitel)

basic_telefon.png

571 895 129

basic_mail.png

basic_odkazy.png

www.zusholesov.cz