Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově

Škola je jednou ze tří největších policejních škol v České republice. Její součástí je internát u Amerického parku a výcvikové prostory (střelnice) u obce Dobrotice. Tam se nachází i výcvikové středisko služební kynologie. Studium školy je zaměřeno hlavně na základní odbornou přípravu policistů v trvání 12 měsíců, dále je zde čtyřleté maturitní studium v oboru bezpečnostně právní činnosti. Celkový počet studentů vysoko přesahuje 1000.

Historie školy začíná v roce 1969 - původně to bylo Ženijní technické učiliště - v letech 1972 - 1973 zde probíhala příprava žáků z důstojnické školy Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V říjnu 1973 vzniká v Holešově Důstojnická škola Pohraniční stráže a následovně vysoká škola SNB. V letech 1986 - 1991 nesla škola název Důstojnická a praporčická škola SNB, pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra. Od roku 1991 je škola začleněna pod federální Ministerstvo vnitra pod názvem Střední odborná škola federálního policejního sboru a po rozpadu federace působí pod názvem Střední policejní škola MV. Škola má dobré podmínky pro výuku, kterou realizuje ve velkém areálu bývalých vojenských kasáren, dvou nových ubytovnách (jedna v areálu, druhá v Americkém parku) a konečně v rozsáhlém prostoru u Dobrotic. Toto rozsáhlé zařízení k Holešovu již neodmyslitelně patří a její absolventi jistě šíří dobré jméno školy i města po celé České republice.

basic_misto.png

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov

basic_osoba.png

Plukovník Ing. Jan Dvořák (ředitel)

basic_telefon.png

573 324 111

573 394 070 (internát)

basic_mail.png

sekret@spshol.cz

vyuka@spshol.cz

basic_odkazy.png

www.spshol.cz