Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově je zřízena Ministerstvem vnitra ČR.

Vzdělávací aktivity:

  • Vyšší odborná škola

Oborem vzdělávání je Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-N/04). Úspěšní absolventi získávají titul „diplomovaný specialista“ (DiS).

  • Střední odborná škola

Oborem vzdělávání je Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01). Poskytuje úplné střední odborné vzdělávání.

 

  • Další vzdělávání policistů představují specializační, kvalifikační kurzy a školení, které se realizují na základě potřeb a požadavků Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR.

Škola disponuje cca 66 hektary pozemků. Samotný areál je o rozloze 18 hektarů a zbývající část pozemků se rozprostírá v nedalekých Dobroticích, kde je vybudována střelnice, která odpovídá nejvyšším standardům z hlediska bezpečnosti a účelovosti.

Celý areál je zmodernizován, budovy prošly revitalizací. Škola je po materiální a edukační stránce velmi dobře vybavena. Kromě bohaté knihovny a kmenových učeben jsou k dispozici také učebny odborných předmětů, učebny modelových situací či speciální učebny pro výuku policejních činností (např. učebna zbraní, střelnice).

Důležitou součástí života školy je sport. V této oblasti se nabízí sportovní hala, sály s tatami a posilovny. K dispozici je zrekonstruovaný venkovní sportovní areál, který zahrnuje atletický ovál, víceúčelová hřiště a překážkovou dráhu.

V objektu se nachází stravovací i ubytovací zařízení. Další ubytovací zařízení je ve městě.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově je významným činitelem v životě města a neodmyslitelně k Holešovu patří. Spolupráce mezi městem Holešovem a školou spočívá v oblasti vzdělávací, kulturní, společenské i sportovní. Absolventi všech vzdělávacích programů šíří dobré jméno školy i města Holešova po celé České republice i v zahraničí.

 

Historie školy

Historie sahá až do období první republiky. Původní “jádro” školy bylo budováno v letech 1936 - 1938 jako vojenská kasárna pro potřeby Hraničářského praporu. V období okupace byla kasárna obsazena Německou bezpečnostní policií (Schutzpolizei). Po druhé světové válce zde byly umístěny dělostřelecké útvary a později výsadkové jednotky.

V roce 1969 bylo v areálu umístěno Ženijně-technického učiliště a z holešovských vojenských kasáren se postupně začínalo budovat školské zařízení. V roce 1972 – 73 vznikla Důstojnická škola Holešov, v roce 1974 pak Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti fakulta ochrany státních hranic. V letech 1986 – 91 nesla škola název Důstojnická a praporčická škola SNB, PS a VMV. Pod tímto názvem škola fungovala do roku 1991, kdy se transformovala na Střední odbornou školu Federálního policejního sboru, a po rozpadu federace vzniká Střední policejní škola Ministerstva vnitra. Na základě schválené akreditace vzdělávacího programu pro vyšší odbornou školu vznikla dnem 1. května 2008 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově.

basic_misto.png

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov

basic_osoba.png

vrchní rada plukovník PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA (ředitel školy)

basic_telefon.png

573 324 111

basic_mail.png

sekret@spshol.cz

basic_odkazy.png

www.spshol.cz