Odborné učiliště a základní škola Holešov

Od 1. 7. 2007 byly sloučeny Odborné učiliště Holešov a Základní škola praktická Holešov. Odborné učiliště se nachází v budově bývalého soudu u vlakového a autobusového nádraží. Škola je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Součástí areálu odborného učiliště je internát, školní kuchyně s jídelnou pro celodenní stravování, víceúčelové sportovní hřiště a velká zahrada. V minulých letech budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a postupně byla prováděna modernizace sociálního zařízení, pokojů, učeben, kuchyně s jídelnou, a byly vybudovány odborné učebny.


Odborné učiliště nabízí čtyři učební obory: stravovací a ubytovací služby-kuchařské práce, prodavačské práce, pečovatelské služby a zahradnické práce. Jde o tříleté učební obory pro chlapce a dívky, kteří po úspěšném složení závěrečné učňovské zkoušky obdrží výuční listy. Přijímací zkoušky žáci nekonají.
Týdenní učební plán pro všechny obory obsahuje: 18 až 21 hodin odborného výcviku (3 dny v týdnu), 6 hodin odborných předmětů a 6 hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (2 dny v týdnu).


Odborné učiliště je vhodné pro vycházející žáky, kteří splnili povinnou školní docházku v devátém i nižším ročníku a u kterých není předpoklad, že by úspěšně zvládli studium na jiné střední škole. Podmínkou přijetí je doporučení ke vzdělávání SPC nebo PPP.

basic_misto.png

Odborné učiliště a Základní škola Holešov

Nádražní 525, 769 01 Holešov

Palackého 437, 769 01 Holešov (ZŠ)

basic_osoba.png

Ing. Zdeněk Peška (ředitel)

basic_telefon.png

573 396 213 (OÚ)
573 396 507 (ZŠ)

basic_mail.png

info@ouholesov.cz (OÚ)

zvshol@volny.cz  (ZŠ)

basic_odkazy.png

www.ouholesov.cz (OÚ)

www.zvs.holesov.indos.cz (ZŠ)