Středisko volného času Holešov - TYMY

Středisko volného času, příspěvková organizace vzniklo dne 1. 1. 2009 sloučením Střediska volného času Holešov a Střediska volného času Všetuly. Středisko volného času, příspěvková organizace navazuje svou činností na aktivity SVČ Holešov i SVČ Všetuly.

Středisko se programově věnuje účelnému a zábavnému využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Základem činnosti jsou pravidelné zájmové útvary, ale často i jednorázové akce krátkodobé: výtvarné ateliéry, semináře, plesy, diskotéky, Den dětí, Děti bez úrazů, divadelní a hudební představení pro děti, žáky i rodiče apod., a akce dlouhodobé: např. pobytové a táborové.

Konkrétní rozpisy jednotlivých aktivit vychází např. v Holešovsku.

basic_misto.png

Středisko volného času, příspěvková organizace

Sokolská 70, 769 01 Holešov

basic_osoba.png

Mgr. Jarmila Vaclachová (ředitelka)

basic_telefon.png

573 396 928

734 358 563

basic_mail.png

vsetuly@centrum.cz

tymy.vsetuly@seznam.cz

basic_odkazy.png

www.tymycentrum.cz