Sousoší svaté Anny v Jankovicích

Velmi kvalitní, ikonograficky neobyčejně bohatá sochařská práce z druhé čtvrtiny 18. století.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 45503/7-5989.

Barokní sousoší svaté Anny tvoří se sousedními stromy mimořádně působivou a v krajině významnou dominantu.

Na hranolovitém, čtyřbokém, třemi schody odstupněném podstavci s bočními volutovými křídly římsa, nesoucí hranolový nástavec se svatou Annou Samotřetí, k nimž adoruje svatý Jan Nepomucký v obvyklém ikonografickém vybavení, kompozičně vyvážený skupinou andílků.

Na čelním místě podstavce je umístěna deska z bílého mramoru s nápisem „Postaveno nákladem p. Jana Thomaštíka z Holešova L. P. 1742“.

Autorem tohoto 6 metrů vysokého sousoší z pískovce je zřejmě olomoucký sochař O. Zohner.

V roce 1958 bylo sousoší opraveno, další restaurování díla provedl akademický sochař Karel Hořínek v roce 1997 a okolí sousoší bylo upraveno v následujícím roce.

Nachází se na pokraji lesa Hrabina, při cestě z Jankovic do Chomýže, na rozhraní katastrů obou obcí, je ve vlastnictví obce Jankovice. V těsné blízkosti sousoší prochází cykloturistická trasa č. 5033.