Kostel svatého Petra a Pavla v Kostelci u Holešova

Barokní sakrální architektura z druhé čtvrtiny 18. století s pozdějšími úpravami, dominanta obce.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 28905/7-6007.

Orientovaná, jednolodní volná stavba, skládající se z kněžiště, lodi věže a sakristie. Kněžiště tvořeno jedním polem, zaklenutým pruskou klenbou a závěrem, klenutým konchou, dva páry pravoúhlých oken segmentovými záklenky v hlubokých, seříznutých špaletách. Vítězný oblouk segmentový. Loď obdélníková, ve třech klenebních polích zaklenutá pruskými klenbami mezi pasy, členěna pilastry na podnoži s římsovou hlavicí. Tři páry oken jako v kněžišti. Kruchta, nesena dvěma pilíři, zasahuje do poloviny klenebního pole. Věž z části vestavěná, čtyřboká, hranolová. Její přízemí tvoří předsíň kostela, zaklenutou křížovou klenbou. Vnějšek nečleněn než podnoží, hlavní římsou a lizénovými rámy. Věžní okénka s půlkruhovými záklenky. V průčelí úseky barokně vykrojeného štítu. Vstupní portál zdůrazněn dvojicí korintských sloupů, nesoucí úsek kládí. Střecha sedlová, nad presbyteriem zvalbená. Věž zastřešena čtyřbokým jehlanem, krytým plechem. Sakristie, přistavěná k jižní straně presbyteria, pravoúhlého půdorysu, zaklenutá plackou. Její střecha pultová.

Materiál – smíšené zdivo stavby hladce omítnuté.

Z konce 18. století, roku 1840 nově klenuto.

Kříž před kostelem

Na čtverhranném soklu čtyřboký, hranolový podstavec, nesoucí čtyřboký, mírně konický hranolový nástavec s křížem a korpusem. Na přední straně podstavce reliéf Panny Marie Bolestné, po bocích volutová křídla, v horní části stylizovaný rostlinný úponek a rosetky.

Kamenická práce z počátku 19. století, dobré řemeslné úrovně.