Pamětní kámen Lípy T. G. Masaryka

Lípa T. G. Masaryka byla vysazena občany města Holešova 27. 9. 2018 v Masarykově parku.