Přírodní památka – Dubina

Přírodní památka Dubina je typický dubohabrový lesík s výskytem třešně křovité nacházející se na pravém svahu potoka Kozrálka, při silnici z Prusinovic do Hlinska pod Hostýnem.


Jako přírodní památka byla vyhlášena v roce 1952. Má rozlohu 0,76 ha.


Místo je chráněno pro přirozenou rostlinnou skladbu s charakteristickým bylinným podrostem, který se projevuje především jarními efeméry, jako jsou plicník, dymnivka, orsej, sasanka, konvalinka a další.