Dub letní nazývaný Král lesa

Monumentální památný strom v kosteleckém lese byl vyhlášen za památný strom v roce 2009. Roste ve smíšeném lesním porostu na pozemku p. č. 545 v k. ú. Kostelec u Holešova.


Strom je vysoký asi 28 metrů, koruna má šířku 18,5 metrů a obvod kmene je 496 centimetrů. Věk stromu je odhadován na 300 let. Je to obr mezi okolními stromy, je významný svým stářím a monumentálním vzrůstem.