logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Morový - Mariánský sloup

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 23643/7-5944.

Je vysoký 7 metrů a pochází ze začátku 18. století.
Je složen ze tří základních částí: trojúhelníkové balustrády sestavené z kuželů se třemi světci v rozích (sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander, sv. Roch), z podstavce, na němž stojí vysoký sloup a z vlastní sochy Panny Marie s andílky umístěné na hlavici sloupu.