Pamětní kámen Milénia

Pamětní kámen Milénia se nachází v parčíku na náměstí Svobody u Lípy milénia, vysazené občany města Holešova 27. 10. 2000.