Pamětní kámen Sokolů

Pamětní kámen Sokolů se nachází na travnaté ploše na náměstí F. X. Richtra, mezi zámkem a kostelem svaté Anny. Kámen stojí u Lípy Sokolů, která byla vysazena u příležitosti 130. výročí Sokola Holešov 12. 6. 2010.