Myslivost

  • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a související zákony a prováděcí vyhlášky
  • zodpovědný pracovník: Helena Žitná

Obec s rozšířenou působností

  • vykonává státní správu na úseku myslivosti podle § 60 zákona o myslivosti
  • příslušné formuláře

žádost o vydání loveckého lístku [PDF, 579 kB]

Návrh na ustanovení myslivecké stráže [PDF, 46 kB]

Evidenční list myslivecké stráže [ PDF, 167 kB]

Čestné prohlášení - myslivecká stráž [PDF, 27 kB]

Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře [DOC, 53 kB]

Lékařské potvrzení myslivecký hospodář [DOC, 28 kB]