Nařízení města Holešova

Stání vozidla jen za sjednanou cenu

Nařízení města Holešova č. 6/2020 [PDF, 198 kB]

Příloha č. 1 Soupis parkovišť [PDF, 193 kB]

Příloha č. 1.1 nám. Dr. E. Beneše [PDF, 373 kB]

Příloha č. 1.2 ulice Grohova [PDF, 359 kB]

Příloha č. 1.3 ulice Plačkov [PDF, 193 kB]
Příloha č. 1.4 ulice Nerudova [PDF, 308 kB]

Příloha č. 1.5 nám. F. X. Richtra a ulice Zámecká [PDF, 371 kB]

Příloha č. 1.6 ulice Partyzánská [PDF, 319 kB]
Příloha č. 1.7 ulice Sušilova (za Poliklinikou) [PDF, 346 kB]
Příloha č. 1.8 Smetanovy sady [PDF, 26 kB]

Příloha č. 1.9 Smetanovy sady (u domu čp. 55) [PDF, 422 kB]

Účinnost od 1.1.2021

Stání vozidla jen za sjednanou cenu

Nařízení města Holešova č. 5/2020 [PDF, 210 kB]

Příloha č. 1.1 nám. Dr. E. Beneše [PDF, 364 kB]
Příloha č. 1.2 ulice Grohova [PDF, 350 kB]
Příloha č. 1.3 ulice Plačkov [PDF, 315 kB]
Příloha č. 1.4 ulice Nerudova [PDF, 300 kB]
Příloha č. 1.5 nám. F. X. Richtra a ulice Zámecká [PDF, 363 kB]
Příloha č. 1.6 ulice Partyzánská [PDF, 311 kB]
Příloha č. 1.7 ulice Sušilova [PDF, 337 kB]
Příloha č. 1.8 Smetanovy sady [PDF, 25 kB]

Příloha č. 1.9 Smetanovy sady [PDF, 411 kB]

Účinnost od 1.10.2020

Tržní řád

Nařízení města Holešova č. 4/2020 [PDF, 1,32 MB]

Účinnost od 1.9.2020

Zákaz reklamy v městské památkové zóně Holešov změna

Nařízení města č. 3/2019, kterým se mění nařízení č. 3/2018 [PDF, 121 kB]

Účinnost od 28.3.2019

Zákaz reklamy v městské památkové zóně Holešov

Nařízení města Holešova č. 3/2018 [PDF, 470 kB]

Účinnost od 26.6.2018

Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města č. 1/2010 [PDF, 874 kB]