Nejdůležitější používané předpisy

Právní předpisy členěné podle jednotlivých odborů (případně oddělení, úseků) a útvarů:

Odbor dopravní a správní

Odbor finanční

Odbor investic

Odbor kultury, školství a památkové péče

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad

- úsek Obecního živnostenského úřadu

- úsek právní

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor územního plánování a stavebního řádu

- stavební řád

- územní plánování

Odbor vnitřních věcí

Odbor životního prostředí

Veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle § 63 zákona o obcích městem Holešov