Občanské průkazy

  • zákon č. 269/2021 Sb. ,o občanských průkazech
  • oprávněné úřední osoby: Kateřina Marcinová, Zdeňka Večeřová

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

  • výkon komplexní agendy na úseku občanských průkazů dle zákona č. 269/2021 Sb.
  • editace dat do informačního systému
  • zajišťuje vydávání občanských průkazů imobilním občanům ve správním obvodu Městského úřadu Holešov