logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Občanské průkazy

  • zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • oprávněná úřední osoba: Kateřina Marcinová

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

- výkon komplexní agendy na úseku občanských průkazů dle zákona č. 328/199 Sb.

- editace dat do informačního systému

- zajišťuje vydávání OP imobilním občanům ve správním obvodu Městského úřadu Holešov

- zastupování při výkonu agendy na úseku cestovních dokladů

- vedení evidence poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.