Občanské průkazy

  • zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • oprávněná úřední osoba: Kateřina Marcinová

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

  • výkon komplexní agendy na úseku občanských průkazů dle zákona č. 328/1999 Sb.
  • editace dat do informačního systému
  • zajišťuje vydávání občanských průkazů imobilním občanům ve správním obvodu Městského úřadu Holešov
  • zastupování při výkonu agendy na úseku cestovních dokladů
  • vedení evidence poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.