Obecně závazné vyhlášky města Holešova


Místní poplatky za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2020 [PDF, 206 kB] Účinnost od 11.6.2020
Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2020 [PDF, 199 kB] Účinnost od 11.6.2020
Místní poplatky ze psů Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2020 [PDF, 200 kB] Účinnost od 11.6.2020
Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 9/2019 [PDF, 158 kB] Účinnost od 1.1.2020
Místní poplatky za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 8/2019 [PDF, 205 kB] Účinnost od 1.1.2020
Místní poplatky ze psů Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 7/2019 [PDF, 145 kB] Účinnost od 1.1.2020
Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Holešova Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 6/2019 [PDF, 242 kB] Účinnost od 1.1.2020
Školské obvody základních škol zřízených městem Holešov  Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 5/2019 [PDF, 191 kB] Účinnost od 1.9.2019
Noční klid Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2019, kterou se mění OZV č. 2/2018 [PDF, 124 kB] Účinnost od 18.5.2019
Zřízení městské policie Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2019 Účinnost od 28.3.2019

Noční klid

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2018 [PDF, 179 kB]

Účinnost od 23.3.2018

Školské obvody mateřských škol zřizených městem Holešov

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2017 [PDF, 42 kB]

Účinnost od 1.4.2017

Požární řád města Holešova Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 5/2015 [PDF, 400 kB] Účinnost od 7.1.2016
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2015 [PDF, 134 kB]

Příloha [PDF, 845 kB]

Účinnost od 7.1.2016
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2012 [PDF, 340 kB] Účinnost od 1.8.2012
Koeficient, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí Obecně závazná vyhláška č. 2/1992 [PDF, 305 kB] Účinnost od 1.1.1993