Obecně závazné vyhlášky města Holešova


Místní poplatky za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 9/2023 [PDF, 157 kB]

Příloha [PDF, 111 kB]

Účinnost od 13.12.2023
Místní poplatky ze psů

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 8/2023 [PDF, 141 kB]

Účinnost od 13.12.2023
Místní poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 7/2023 [PDF, 144 kB]

Příloha [PDF, 107 kB]

Účinnost od 13.12.2023
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Holešov č. 6/2023 [PDF, 92 kB]

Účinnost od 27.7.2023
Noční klid

Obecně závazná vyhláška města Holešov č. 5/2023 [PDF, 142 kB]

Příloha [PDF, 118 kB]

Účinnost od 24.5.2023
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2023 [PDF, 98 kB]

Příloha [PDF, 245 kB]

Účinnost od 10.3.2023
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2023 [PDF, 95 kB] Účinnost od 16.2.2023
Požární řád města Holešova Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2023 [PDF, 384 kB] Účinnost od 16.2.2023
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2022 [PDF, 95 kB] Účinnost od 28.7.2022
O regulaci používání zábavní pyrotechniky Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2022 [PDF, 93 kB] Účinnost od 28.7.2022
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2022 [PDF, 94 kB] Účinnost od 28.7.2022
Stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Holešova Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2021 [PDF, 81 kB] Účinnost od 1.1.2022
Školské obvody základních škol zřízených městem Holešov  Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2021 [PDF, 55 kB] Účinnost od 1.1.2022
O regulaci používání zábavní pyrotechniky Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2021 [PDF, 104 kB] Účinnost od 26.5.2021
Zřízení městské policie Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2019 Účinnost od 28.3.2019

Školské obvody mateřských škol zřizených městem Holešov

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2017 [PDF, 42 kB]

Účinnost od 1.4.2017

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2015 [PDF, 134 kB]

Příloha [PDF, 845 kB]

Účinnost od 7.1.2016
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2012 [PDF, 340 kB] Účinnost od 1.8.2012
Koeficient, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí Obecně závazná vyhláška č. 2/1992 [PDF, 305 kB] Účinnost od 1.1.1993