logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Obecně závazné vyhlášky města Holešova


Školské obvody základních škol zřízených městem Holešov  Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 5/2019 [PDF, 191 kB] Účinnost od 1.9.2019
Noční klid Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2019, kterou se mění OZV č. 2/2018 [PDF, 124 kB] Účinnost od 18.5.2019
Zřízení městské policie Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2019 Účinnost od 28.3.2019
Místní poplatky ze psů Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 5/2018, kterou se mění OZV č.1/2015 Účinnost od 4.1.2019

Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2018 [PDF, 152 kB]

Účinnost od 4.1.2019

Noční klid

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2018 [PDF, 179 kB]

Účinnost od 23.3.2018

Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Holešova

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2018 [PDF, 383 kB]

Účinnost od 23.3.2018

Školské obvody mateřských škol zřizených městem Holešov

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2017 [PDF, 42 kB]

Účinnost od 1.4.2017

Požární řád města Holešova Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 5/2015 [PDF, 400 kB] Účinnost od 7.1.2016
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2015 [PDF, 134 kB]

Příloha [PDF, 845 kB]

Účinnost od 7.1.2016
Místní poplatky za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 [PDF, 156 kB]

Příloha [PDF, 315 kB]

Účinnost od 7.1.2016
Místní poplatky ze psů Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 [PDF, 155 kB] Účinnost od 7.1.2016
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2012 [PDF, 340 kB] Účinnost od 1.8.2012
Koeficient, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí Obecně závazná vyhláška č. 2/1992 [PDF, 305 kB] Účinnost od 1.1.1993