Ocenění v roce 2018

Od sobotních časných ranních hodin panoval na náměstí E. Beneše čilý ruch. Sjížděli se stánkaři s řemeslnými výrobky, připravovaly se folklórní soubory a začali se scházet první návštěvníci Májového jarmarku. Po deváté hodině byl zahájen doprovodný kulturní program, při kterém se představily jak domácí, tak i zahraniční soubory se svými vystoupeními. Nechybělo Zrníčko, TyMy centrum, T. J. Sokol nebo třeba soubor Praznovjanka.

Současně byly zahájeny také okrskové hasičské závody na požární zbrojnici. Na tyto závody pak navazovala soutěž o pohár starosty města. Slunečné dopoledne bylo zpestřeno také výstavou hasičské techniky, která díky odbornému výkladu zaujala nejenom děti, ale i mládež a dospělé. Při závěrečném vyhodnocení soutěže převzaly všechny hasičské sbory z rukou starosty města plakety a pamětní listy a ty vítězné sbory pak neodmyslitelně také poháry. Velkou pozornost budila hasičská kapela bratrů Slováků, která všem zpříjemnila chvíle nejenom na hasičárně, ale i jinde ve městě.

V rámci odpoledního programu proběhla vernisáž k výstavě fotografií turčiansko-kremnického regionu Gustáva Hegedüše a Janky Kollárikové. Výstava je k vidění ve druhém patře holešovského zámku. Poté následoval podpis memoranda o partnerské spolupráci mezi městy Holešov a Topol'čianky.

Tradičním vrcholem letošních Dnů města pak bylo ocenění osobností města, které proběhlo v nádherných prostorách zámecké sala terreny. Moderátorského slova se ujala dvojice Ilona Augusti a Petr Chvátal. Noblesu akci dodala čestná stráž i kulturní zpestření v podobě komorního souboru Ars Animae. Toto trio interpretovalo klasickou vokální hudbu od baroka až po 21. století. Soubor tvořili Lenka Rafajová, Kateřina Oškerová a Jiří Šon. Akce se zúčastnili také zástupci partnerských měst ze Skawiny, Pszczyny, Turčianských Teplic, Topolčianek a Povážské Bystrice.

Ocenění se letos dočkaly osobnosti v 9 kategoriích.

Osobností města Holešova v oblasti kultury se stala Mgr. Lenka Polášková - sbormistryně a umělecká vedoucí velice úspěšného holešovského dětského sboru Moravské děti.

Osobností města Holešova v oblasti volného času se stal Mgr. Stanislav Jaša, který pracuje jako vedoucí kroužku Mladý rybář, ve kterém mladé připravuje po teoretické i praktické stránce k získání rybářského lístku a povolenky.

V oblasti organizační pracovník či trenér města Holešova převzal ocenění Jakub Hřib, který v roce 2013 založil spolek Atletika Holešov a během krátké doby pro tento sport nadchl už stovky dětí.

Ocenění v kategorii kolektiv města Holešova v oblasti sportu si odnesl spolek Rednecks gym – Thaiboxerům z Rednecks gymu se v roce 2017 podařilo získat cenné medaile a tituly včetně jednoho profesionálního národního titulu, jednoho profesionálního titulu mistra Evropy organizace WFC a mnoho dalšího.

Osobností města Holešova v oblasti sportu do 20 let se stal Radovan Vizner - mladší dorostenec hrající házenou v Tělovýchovné jednotě Holešov. V soutěžní sezoně 2017/2018 je jednoznačně nejlepším střelcem 2. Ligy.

Osobností města Holešova v oblasti sportu od 20 let se stala Petra Osokinová Janásová, která dokázala v roce 2017 vybojovat první místo na amatérském mistrovství světa organizace WFC.

Nadějí města Holešova v oblasti sportu je Michael Sigmund – mladší žák hrající stolní tenis v Tělovýchovné jednotě Holešov. V sezoně 2016/2017 skončil na konečném pátém místě krajských bodovacích turnajů, čímž se kvalifikoval na mistrovství České republiky jako vůbec první plně holešovský hráč stolního tenisu.

 

Mimořádné ocenění převzali:

 Bc. Anna Bakalová, která byla dlouholetou ředitelkou a učitelkou mateřské školy a vedoucí dětského národopisného souboru Zrníčko, v současné době zabývající se cvičením jógy.

Jiří Frank, který se čtyřicet let věnoval jako dobrovolník práci s dětmi a mládeží. Působil jako skautský vedoucí. S dětmi kromě pravidelných schůzek organizoval velké množství výletů a různorodých akcí.

Jaroslav Pařenica, který se velkou měrou zasloužil o rozvoj požární ochrany a požární prevence v Holešově. Do Sboru dobrovolných hasičů vstoupil před téměř 60 lety, vykonával také dlouhou dobu funkci starosty sboru. Aktivně se podílel na projektu i stavbě současné hasičské zbrojnice.

Ocenění nejvyšší získal a Osobností města Holešova se stal pan Milan Šrámek, který se celý svůj život aktivně věnoval kulturnímu dění v Holešově. Byl dlouholetým členem Divadla 6. května a poté jeho velkým příznivcem. Aktivně spolupracoval na organizaci společenských akcí ve městě, byl a je dlouholetým uvaděčem při akcích na zámku a hlavně v holešovském kině. Pan Milan Šrámek také je dlouholetým členem Českého zahrádkářského svazu v Holešově. Zúčastňuje se stále aktivně všech akcí a brigád. Je předsedou samosprávy zahrádkářské osady Žopská II již od roku 1984. V letošním roce též oslavil krásné 90. životní jubileum.

Sobotní večer byl slavnostně ukončen Ohňostrojem rytmů v podání Olega Sokolova a skupiny Neo Percussio. Je již zvykem, že v rámci festivalu Musica Holešov přijíždí do našeho města významná jména světového formátu a nejinak tomu bylo i v tomto případě. Oleg Sokolov a skupina mladých bubeníků Neo Percussio, která svým strhujícím uměním dokázala ohromit jak posluchače Pražského jara tak i třeba soutěže Česko Slovensko má talent, ohromila také celý velký sál holešovského zámku.

Hana Helsnerová