Ocenění v roce 2019

Tím nejdůležitějším bodem sobotního programu je vždy slavnostní oceňování osobností města. Letos se oceňování v mnoha případech pojilo s výročími daných spolků, ať už šlo o házenou, skaut nebo vzpírání. Dokonce i samotné udělování cen bylo jubilejní 10. v řadě. Předávání ocenění, které se tradičně skládá ze tří bloků, bylo proloženo několika kulturními vstupy v podání Zuzany Hradilové a Jana Schulmeistera.

První blok ocenění se týkal kultury, volnočasových aktivit a historicky poprvé byla udělena cena také za čin roku. V letošním roce dorazilo na MÚ do této kategorie rekordních 21 nominačních formulářů. Vybrány byly 4 subjekty.

V kategorii kolektiv města Holešova byl oceněn Junák – český skaut, středisko Holešov, z. s., který má velmi dlouhou tradici, v letošním roce slaví již 100 let své existence. Za rok 2018 zorganizovali jeho členové celkem čtyři akce pro veřejnost, 2 akce pro zlepšení životního prostředí, 2 tábory, celkem 29 tematických výprav a výletů a samozřejmě také bezpočet pravidelných schůzek různých věkových kategorií.

Osobností města Holešova v oblasti kultury se stal pater Mgr. Jerzy Walczak, jenž ihned po svém příchodu do Holešova v roli děkana a faráře v roce 2011 začal organizovat a iniciovat řadu kulturních a společenských aktivit. Díky jeho osobnímu přispění a nasazení vznikly nyní již tradiční akce, které mají velký význam nejen v Holešově, ale v celém jeho okolí. Připomeňme alespoň Dožínky mikroregionu Holešovsko, Svatohubertský den, Noc kostelů či připomínku české státnosti 28. září.

Další osobností města, tentokrát v oblasti volnočasových aktivit, se stala Eva Mikešová, která se ale bohužel nemohla dostavit. Paní Mikešková je spoluzakladatelka dětského folklorního souboru Zrníčko, pro který také šila a vyšívala kroje. Působila jako ředitelka mateřské školy Dlažánky. Aktivně pracuje jako členka výboru holešovské organizace Českého zahrádkářského svazu. Ve svazu je zapisovatelkou a její krásné písmo je zachyceno na mnoha dokumentech.

Za čin roku byl oceněn spolek Všetuláci sobě, kerý vznikl v září roku 2013 mimo jiné za účelem znovuvybudování kapličky-zvonice ve Všetulích, a to jako náhrady za původní, která byla za komunistického režimu odstraněna. Právě v roce 2018, po mnoha peripetiích, se podařilo kapličku dostavět, a tak 7. října po krojovaném průvodu a folklórním vystoupení ji požehnal olomoucký arcibiskup monsiňor Jan Graubner.

 

Druhý blok oceňování byl věnován sportu

V kategorii sportovní kolektiv města získalo ocenění družstvo starších žaček TJ Holešov oddílu házené, které v listopadu 2018 hrálo kvalifikaci o postup do nejvyšší soutěže starších žaček České republiky. Na kvalifikačním turnaji ve Strakonicích obsadilo druhé místo, a tím si zajistilo postup. Dokázalo porazit např. družstva Kovofiniš Ledeč nad Sázavou či Sokol Kobylisy II.

Oceněným sportovcem do 20 let se stal Jan Kolář, který získal v roce 2018 mnoho skvělých výsledků. Na mistrovstvích České republiky juniorů obsadil první místo ve věkové kategorii do 17 let ve váze do 94 kg, druhé místo ve věkové kategorii do 20 let ve váze do 85 kg a třetí místo ve věkové kategorii do 23 let ve váze do 94 kg a další.

V kategorii trenér či organizační pracovník města Holešova byl oceněn Ing. Petr Gahura, jenž byl hlavním iniciátorem obnovy holešovské mládežnické házené. Během několika let se mu podařilo spolu s dalšími zvednout počet mládežnických družstev z nuly na devět. V současné době to jsou starší žáci, starší žačky, mladší žactvo A a B, minižáci A, B1, B2, C1 a C2.

V kategorii sportovec města od 20 let byl oceněn Josef Kolář, který taktéž dosáhl v roce 2018 na mnoho skvělých umístění. Mimo jiné obsadil první místo na Mistrovství České republiky juniorů do 23 let ve váze do 94 kg, druhé místo na Mistrovství České republiky mužů ve váze do 94 kg. Na mistrovství světa vysokoškoláků ve váze do 85 kg obsadil také druhé místo.

Sportovní nadějí města Holešova se stala Michaela Krajčová, která je již několik let oporou a vůdčí osobností házenkářských družstev. V soutěžní sezoně 2017/2018 byla nejlepší střelkyní soutěže mladšího žactva I. Zlínské ligy, nastřílela 146 branek, nechyběla v žádném z dvaceti zápasů. V soutěžní sezoně 2018/2019 je taktéž nejlepší střelkyní ve společné lize starších děvčat pro Zlínský a Olomoucký kraj. Ze zdravotních důvodů převzal ocenění její otec Pavel Krajča.

V posledním bloku nejvyšší kategorie byly oceněny osobnosti města Holešova za rok 2018. Nominován byl opět rekordní počet osob – celkem 21. Zastupitelstvo města Hoelšova nakonec udělilo dvě velké pečetě města. Za celoživotní přínos městu byl oceněn Mgr. Karel Košárek in memoriam a Bohumil Dovrtěl in memoriam.

 

Pan Karel Košárek působil v Holešově od roku 1974 jako pedagog na Lidové škole umění v Holešově. Zde založil holešovský dětský pěvecký sbor – Moravské děti. Za jeho působení sbor postupně vyrostl ve špičkové těleso profesionální úrovně. Na začátku devadesátých let měl sbor již šest oddělení a dvě stě zpěváčků, přičemž v hlavním sboru jich bylo téměř osmdesát.

 

Pan Bohumil Dovrtěl byl hudebním pedagogem, sbormistrem a skladatelem. Roku 1948 inicioval vznik městské hudební školy a stal se jejím ředitelem. Zasloužil se o založení žákovského dechového a symfonického orchestru jako o vůbec první soubory tohoto typu na hudebních školách ve Zlínském kraji.

Hlavní cenu pak získal a osobností města Holešova za rok 2018 se stal Jan Flora. Člen házenkářského oddílu začínal v mládí s házenou jako hráč, jeho kariéru však ukončilo už v dorostenecké kategorii zranění ramene. Začal se tedy věnovat funkcionářské práci, a to jako člen výboru, správce hřiště, vedoucí družstva mužů či místopředseda oddílu. Ve stoleté historii holešovské házené je Jan Flora s takřka šedesáti lety práce v její prospěch jednoznačně nejdéle působícím členem.

Všem oceněným osobnostem náleží obrovské poděkování za to, že svou pozitivní činností šíří dobré jméno našeho města.

Bonusovým oceněním byly vítězné plakety, které přivezli zástupci partnerského města Desinič místnímu vinaři panu Šenkyříkovi. Jeho vína totiž v chorvatském koštu vín uspěla a sklidila uznání mnohých znalců vín. Ceny převzala z rukou starosty Desiniče Zvonka Škreblina dcera vinaře paní Klůjová.

Hana Helsnerová