Ocenění v roce 2022

Město Holešov stejně jako v minulých letos ocenilo osobnosti města Holešova, které působí nebo působily v oblasti kultury, sportu a společenského života, a které se významným způsobem zasloužily o dobré jméno města Holešova.

V letošním roce na Městský úřad dorazil rekordní počet vyplněných nominačních formulářů. Bylo jich více než 140. Rada města tak tentokrát oceňovala osobnosti ve všech kategoriích, celkem jich bylo 16. Hlavní ocenění a titul „Osobnost města Holešova za rok 2021“ získal pan Ivo Kurečka, umělecký vedoucí Holešovského komorního sboru a učitel Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov.

V rámci slavnostního programu byly oceněny tyto osobnosti a subjekty:

Pan Tomáš Münster - spojil celou svoji kariéru s SFK ELKO Holešov. Byl za všemi jeho úspěchy. Několik let působil v družstvu mužů jako kapitán jeho ,,A“ družstva. Stál také u největšího úspěchu holešovského fotbalu. V soutěžní sezoně 2015/2016 zvítězilo družstvo jednoznačně v krajském přeboru Zlínského kraje a postoupilo tak do čtvrté nejvyšší soutěže v České republice – do divize. V ní pak v sezoně 2016/2017 také nastupoval. V současné době stále aktivně hraje za holešovské ,,béčko", kde hlavně předává své zkušenosti mladým hráčům. Vždy vzorně reprezentoval město Holešov. V letošním roce slaví významné životní jubileum.

Paní Petra Pospíšilová, která je úspěšnou sportovkyní na poli naturální kulturistiky a fitness.  Na mezinárodním mistrovství České republiky v naturální kulturistice a fitness, které proběhlo v červnu 2021 v Plzni, vybojovala dvě stříbrné medaile a jednu bronzovou. Na mistrovství světa v Itálii pak získala dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou. Působí také jako trenérka, vede individuální i skupinové lekce, které má dokonale připraveny. Žádná z nich se neopakuje, každá je, co se týká výběru cviků a pomůcek, originální. Učí radosti ze života i z pohybu. Umí zapálit druhé. Vede k tělesné i stravovací disciplíně. V neposlední řadě se jako organizační pracovník výraznou měrou podílela na přestěhování holešovské posilovny.

Šimon Polášek - mladý nadějný fotbalista, který v roce 2021 odehrál dva celé zápasy za českou reprezentaci do 18 let. V Hluboké nad Vltavou na Memoriálu Václava Ježka U18 3. září 2021 to bylo proti Slovensku. Tento zápas skončil 1:1. Na mezinárodním turnaji U18 v Chorvatsku 8. října 2021 to bylo proti Belgii. Tento zápas skončil 0:1. Ve dnech 23., 25. a 28. března 2022 pak nastoupil v rámci reprezentačního turnaje – Football Federations Cup U18 2022 k dalším třem reprezentačním utkáním za Českou republiku. Šimon Polášek hraje v současné době za FC Fastav Zlín a jeho postem je obrana.

Bára Fuksová - hraje házenou již 8. sportovní sezonu, začínala v kategorii mini žactva. V současné době patří věkem do kategorie starších žaček, pravidelně však nastupuje v zápasech mladších dorostenek za celek Holešova, kde je jednou z velkých opor družstva. Po podzimní části byla nejlepší střelkyní soutěže, tedy 2. ligy mladších dorostenek ve skupině Morava jih. První místo udržela i po ukončení sezony a výrazně tak přispěla k celkovému třetímu místu družstva. Za celou sezonu 2021/22 nastřílela 134 branek. Propracovala se také do výběru Zlínského kraje a je v širší nominaci reprezentace České republiky ve své kategorii.

Družstvo juniorek Atletiky Holešov, které dosáhlo v sezoně 2021 výrazného úspěchu, když v soutěži družstev, kde může startovat a pro svůj tým získávat body až 24 závodnic, dokázalo v moravskoslezské soutěži obsadit skvělé 3. místo, a tím spolu s Atletickým klubem Olymp Brno a SSK Vítkovice postoupit na mistrovství České republiky družstev. Na postup naopak nedosáhl např. Sokol Opava či Atletický klub Olomouc. Na mistrovství České republiky pak holešovská děvčata obsadila osmé místo. Mezi tyto úspěšné dívky patří Denisa Peričová, Natálie Paťavová, Barbora Mitevová, Adéla Neužilová, Hana Kleiblová a Veronika Uhříčková.

Pan Jaroslav Svoboda - velice aktivní člen hned několika holešovských spolků. V Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Holešov působí v obsluze zpracování ovoce, kde je velmi pečlivý a umí i velice dobře poradit. Malým dětem z mateřských i základních škol umí přímo divadelně vysvětlit postup zpracování ovoce a plně je tím zaujmout. V úspěšném fotbalovém klubu Holešovské holky působí jako ekonom a hospodář. Vedle zahrádkaření a fotbalu se věnuje také herectví v Divadelním spolku D6K.

Soubor dechové hudby Holešovská muzika, který působí v Holešově již řadu let. Zajišťuje hudební doprovod řady akcí města Holešova, jako je kladení věnců v rámci státních svátků, veřejná setkání. Jejich hudba doprovází také různé náboženské svátky a Dožínky Mikroregionu Holešovsko. Významným přínosem Holešovské muziky byla její činnost v době covidových lockdownů. V době, kdy se zastavil jakýkoliv veřejný společenský a kulturní život, Holešovská muzika neváhala a muzicírovala pro občany města při významných svátcích, jako jsou Velikonoce, Vánoce, Tři králové a masopust, na veřejných prostranstvích města a jeho místních částí.

Mgr. Art. Petr Jurášek ArtD., který působí ve funkci ředitele Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov od roku 2018. S jeho nástupem se výrazně proměnil přístup školy ke spolupráci s městem Holešov. Žáci i učitelé z jednotlivých hudebních oborů pravidelně zajišťují hudební vystoupení při oficiálních akcích města, a to vesměs bez nároku na odměnu. Velice úspěšná byla také spolupráce žáků a učitelů z výtvarného oboru s městem při organizaci outdoorových výstav Zázračný rabín Šach a tajuplné židovské město a Po stopách knihovnictví v Holešově. Petr Jurášek je také členem a vedoucím žesťového hudebního souboru Brass Q.

Již počtvrté se udělovalo ocenění také v kategorii Čin roku. Jelikož ale nebylo snadné vybrat pouze jeden, rozhodla Rada města o udělení hned čtyř ocenění v této kategorii.

 

Orel jednota Holešov v roce 2021 zajistil založením oddílu Fitness klub pokračování provozu oblíbeného sportovního zařízení v Holešově. Fitnesscentrum bylo původně v budově Relaxcentra na Tovární ulici. Z důvodu jeho rekonstrukce však muselo být uzavřeno. Orel tedy uzavřel smlouvu o výpůjčce sportovního zařízení s Tepelným hospodářstvím Holešov a smlouvu o pronájmu prostor s Městským kulturním střediskem Holešov. Členové klubu upravili nevyhovující prostory Kina Svět a přestěhovali do nich zapůjčené zařízení. Orel také zajišťuje ekonomickou i personální stránku provozu. Klub má za šest měsíců bezmála 200 členů ve věku od 10 do 75 let.

 

Mgr. Jarmila Vaclachová byla náčelnicí a hlavní duší Celostátní vzájemné výměny zkušeností neboli CVVZ v roce 2021. Jedná se o každoroční setkávání pracovníků s dětmi a mládeží, které má již třicetiletou tradici a navštěvují ji stovky účastníků. Akce proběhla v Holešově ve dnech 19. až 21 listopadu 2021, a to poprvé ve své historii na území Zlínského kraje. Ročník 2021 byl náročný nejen z podstaty akce, ale i kvůli velice omezeným finančním prostředkům a kvůli velice nejasným protiepidemiologickým opatřením kvůli onemocnění covid-19, kdy se povinné předpisy měnily téměř ze dne na den. Paní Vaclachová se této výzvy nezalekla a akce pod jejím vedením proběhla velice úspěšně.

 

Ing. Jaromír Tomšů je jednatelem firmy Satturn Holešov, která se věnuje oboru elektronických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Firma za projekt Enceladus obdržela vysoké ocenění od chilského velvyslance J. E. Patricia Utrerase a může se také pyšnit titulem Firma roku 2021 Zlínského kraje. Enceladus je systém decentralizovaného čistění odpadních vod pro obce s roztroušenou zástavbou, kde klasický kanalizační systém je ekonomicky neřešitelný. Produkované odpadní vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou po jejich vyčištění dále využívány nebo vraceny zpět do přírody. Soustavy jsou monitorovány a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště.

 

MgA. Eva Klabalová se zabývá obuvnictvím, vyrábí tenisky pod vlastní značkou Kave a se svým podnikáním získala titul Živnostnice roku 2021. Studovala design a technologii obuvi v České republice i v zahraničí. Své zkušenosti ze zahraniční pracovní praxe nyní využívá v tuzemsku. Jejím cílem je zlepšit obuvnický průmysl, zefektivnit zajeté výrobní postupy, zlepšit ekonomickou situaci v regionu a udržet zde kvalifikované pracovníky. Produkty chce vyrábět s minimálním dopadem na životní prostředí. Pro Hospodářské noviny řekla: „Měla jsem v továrně štěstí na skvělé lidi, kteří mi velmi pomohli. Výsledkem jsou tenisky vyráběné lokálně ve Zlíně, s pomocí existujícího strojního vybavení, ze zbytkových a odpadních materiálů.“

 

V kategorii hlavních ocenění pak byly oceněny tyto osobnosti ze společenského života města Holešova:

 

Paní Jaromíra Čajková se výrazným způsobem podílela na veřejném a společenském životě. Byla předsedkyní kroměřížské organizace Českého svazu žen. Úspěšně kandidovala ve volbách do Zastupitelstva města Holešova v letech 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 a 2010. Byla členkou kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova a dlouholetou předsedkyní komise pro občanské záležitosti. Své zkušenosti a dovednosti v oblasti veřejného stravování uplatnila jako vedoucí kuchyně v Domě s pečovatelskou službou na Novosadech, která pod jejím vedením dosáhla skvělé pověsti. Většina Holešováků i obyvatel okolních obcí ji velmi dobře zná z jejího mnohaletého působení obřadnice ve smuteční síni holešovského hřbitova. Její mimořádně procítěný a důstojný projev doprovázel na poslední cestě stovky našich spoluobčanů.

 

Pan JUDr. Josef Šilpoch absolvoval základní vojenskou službu v letech 1964-66 jako příslušník 7. výsadkového pluku v Holešově. Od roku 1986 působil v Holešově jako učitel odborných předmětů na Důstojnické a Praporčické škole. Od dubna 1991 byl jmenován do funkce ředitele školy. Pod jeho vedením byly provedeny podstatné změny ve všech formách vzdělání v duchu humanismu, demokracie a vlastenectví. Školu zmodernizoval tak, aby učebně výcviková základna odpovídala nejnovějším požadavkům. V roce 1993 se zásadní měrou podílel na zachování policejní školy v Holešově. V březnu 2007 ukončil po téměř 40 letech služební poměr, ale ještě v letech 2007 až 2012 se jako správce střelnice Dobrotice zasloužil o její další rozvoj. Pracoval i jako člen školské komise Rady města Holešova.

 

Pan JUDr. Zdeněk Novák se řadu let významným způsobem podílí na kulturním, a to zejména hudebním životě ve městě Holešově. Je spoluzakladatelem a spoluorganizátorem nejstaršího holešovského hudebního festivalu „Bluesový podzimek“. Jako předseda spolku Musica Holešov od roku 2010 organizuje stejnojmenný festival, který představuje vrcholnou hudební aktivitu v oblasti klasické hudby, která překračuje hranice Zlínského kraje. Na festivalu každoročně vystupují špičkoví čeští, evropští i světoví interpreti. Spolek Musica Holešov rovněž spolupořádá mezinárodní workshop Letní škola barokní hudby v Holešově s řadou koncertů a dalších aktivit. V loňském roce oslavil krásné životní výročí.

 

Osobností města Holešova za rok 2021 se pak stal pan Ivo Kurečka, který je významným hudebníkem a organizátorem hudebního a společenského života v Holešově. Na počátku roku 2009 založil a od té doby vede soubor Holešovský komorní orchestr. Tento soubor pro město Holešov zajišťuje jednak řadu samostatných aktivit, jednak také hudební doprovod na mnoha kulturních a společenských akcích. Velmi oblíbené jsou např. tradiční Novoroční koncerty Holešovského komorního orchestru, nebo koncerty při příležitosti výročí české státnosti pro Mikroregion Holešovsko. Společně s Holešovským chrámovým sborem také Holešovský komorní orchestr pořádá tradiční velikonoční, adventní a vánoční koncerty. Ivo Kurečka rovněž působí jako výkonný umělec houslista při svatbách a dalších významných akcích pořádaných městem Holešov. V roce 2021 oslavil krásné životní výročí.

 

Oceněné osobnosti kromě pamětního listu, finančního daru a květin obdržely také zbrusu novou skleněnou plastiku holešovského znaku, kterou právě pro tyto účely pro město Holešov zhotovila Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí. Plastiku obdržel také pan Libor Liška za věnování cenné sbírky poštovních razítek z pozůstalosti svého otce do majetku města Holešova. Sbírka se stane součástí sbírek městského muzea. 

 

Město Holešov vyjadřuje velký dík všem oceněným osobnostem za svou píli, vůli a odhodlání, jaké si působení ve všech odvětvích veřejného života žádá.

 

Hana Helsnerová, Ilona Augusti