Ocenění v roce 2023

Tradičním vrcholem Dnů města Holešova je oceňování osobností, které se zasloužily o toto ocenění reprezentací našeho města, působením v kultuře, volnočasových aktivitách nebo sportu či byli jinak prospěšní společnosti.

Letos bylo v šesti blocích oceněno 18 osobností. Hlavní ocenění a titul „Osobnost města Holešova za rok 2022“ získala paní Irena Smrčková, dlouholetá starostka Sokola.  

V rámci slavnostního programu, který obohatil žesťový soubor Brass Q, byly oceněny tyto osobnosti a subjekty:

Pan Vratislav Brázdil – pracuje již od roku 1996 jako odborný pracovník v Šachově synagoze v Holešově. Již léta poskytuje zasvěcený výklad, který je schopen vždy přizpůsobit věku a vědomostem návštěvníků. Neúnavně propaguje holešovské židovské památky v médiích a na veřejnosti. Jeho zásluhou je Šachova synagoga nejen muzeem s expozicí, ale židovským poutníkům nabízí i jinde nevídané zázemí k samostudiu. Dlouhodobě totiž buduje knihovnu díla rabína Šacha, ve které je i stěžejní rabínovo dílo Siftej Kohen, tedy Rty knězovy. Pan Brázdil se rovněž podílel na vydání knihy „Rabín Šach Z časů mudrců a pronásledování“.

Pan Štěpán Ševčík – je členem holešovské pionýrské organizace již 12 let. Pravidelně se účastní táborů jako jeho vedoucí. V poslední době má na starosti přípravu tábora a jeho základny v Podhradní Lhotě. Je také členem vedení pionýrské skupiny. Je velmi obětavý, zodpovědný a u dětí je oblíbený pro svou kamarádskou povahu. Aktivitám pro děti věnuje spoustu svého volného času. Účastní se všech akcí, které pionýrská skupina pořádá. Velkou měrou se také podílel na organizaci Celostátní vzájemné výměny zkušeností, která proběhla v roce 2021 poprvé ve Zlínském kraji.

Vojtěch Konečný – začínal s házenou v Holešově v kategorii mini žactva v roce 2016. V sezoně 2021/2022 ve zlínské lize v kategorii starších žáků byl třetím nejlepším střelcem soutěže s počtem 158 vstřelených branek. Tímto výrazně pomohl TJ Holešov obsadit v dlouhodobé soutěži krásné třetí místo. Díky výborným výkonům se dostal jako nejmladší hráč do výběru Zlínského kraje a ten reprezentoval na letní olympiádě dětí a mládeže. Se stejným výběrem se dostal i na mezinárodní turnaj do Francie. Od 1. září 2022 působí v klubu HC Zlín a nastupuje v nejvyšší republikové soutěži starších žáků.

Jakub Truhlář – je odchovancem holešovského fotbalu. V sezoně 2021/2022 se stal nejlepším střelcem krajského přeboru mladších žáků, vsítil 36 branek. Díky výborným výkonům byl vybrán do přípravy FC TRINITY Zlín. Zde si následně vybojoval i místo v základní sestavě a stal se stabilním členem družstva. Momentálně hraje za starší žáky, kteří hrají Moravskoslezskou žákovskou ligu U14.

Jonáš Juráň – v roce 2022 dosáhl řady výrazných úspěchů. V běhu na 800 metrů obsadil třetí místo na Letní olympiádě dětí a mládeže v kategorii mladší žáci. V pětiboji mladších žáků obsadil čtvrté místo na Mistrovství Moravy a Slezska, na Mistrovství České republiky pak třinácté místo. Na Mistrovství České republiky v přespolním běhu obsadil v mladších žácích jedenácté místo. Kvalifikoval se i na Mistrovství České republiky starších žáků, ač věkem stále patřil do mladších žáků. Na krajských přeborech jednotlivců získal v různých disciplínách čtyři medaile.

Aneta Pátková – je úspěšná univerzální členka holešovské atletiky. V roce 2022 získala první místo na Mistrovství Moravy a Slezska dorostenek v chůzi na 3000 metrů. Na Mistrovství České republiky družstev dorostenek pak obsadila v chůzi na 3000 metrů druhé místo. Byla také významnou oporou družstva Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov ve Středoškolském atletickém poháru, kde družstvo suverénně zvítězilo v okresním i krajském kole. V republikovém kole pak skončilo osmé, štafeta na 4x200 metrů, jíž byla členem, skončila třetí.

Simon Daněk – je úspěšný odchovanec holešovského fotbalu. V něm začínal již od svých šesti let. Díky své pracovitosti a výborným výkonům přestoupil do SK Hanácká Slavia Kroměříž. Zde v každé věkové kategorii patřil k těm nejlepším. V roce 2021 pak přestoupil zpět do mateřského klubu SFK ELKO Holešov. Za něj pravidelně nastupuje a patří k důležitým hráčům družstva mužů, které hraje divizi, tedy čtvrtou ligu dlouhodobých soutěží.

David Kolář – je dlouholetým reprezentantem ČR ve vzpírání. V roce 2022 zaznamenal řadu ojedinělých úspěchů. Na Mistrovství světa ve vzpírání juniorů do 17 let obsadil v hmotnostní kategorii do 89 kg čtvrté místo. Na Mistrovství Evropy ve stejné kategorii pak sedmé místo. Na Mistrovství ČR do 17 let v kategorii do 89 kg zvítězil a stal se tak Mistrem ČR. Z dalších dvou mistrovství ČR si přivezl dvě stříbrné medaile, a to z kategorie do 20 let i z kategorie do 23 let. Byl rovněž členem družstva juniorů, které zvítězilo v nejvyšší lize juniorů.

Pan Petr Šíma – je od roku 2004 předsedou spolku Florbal Holešov. V tomto spolku či jeho předchůdci se pohybuje a významně působí i jako trenér či organizační pracovník celých 25 let, kdy tento sport v Holešově v oficiálních soutěžích působí. Pod jeho vedením se klub stal v letech 2002 až 2006 největším florbalovým klubem ve Zlínském kraji. V letech 2015 až 2018 měl klub v dlouhodobých soutěžích 10 družstev a patřil k největším holešovským sportovním klubům. Mezi jeho významné odchovance patří reprezentanti České republiky a mistři našich nejvyšších florbalových lig Nikola Příleská a Pavel Lánský.

Pan Libor Hrudík – působil řadu let ve vedení fotbalového klubu v Holešově. Zastával funkce místopředsedy a sekretáře. Na starosti měl hlavně mládež a sportovní areál ve Všetulích. V roce 2022 odešel i ze zdravotních důvodů do fotbalového „funkcionářského“ důchodu. Stále je však členem i fanouškem holešovského fotbalu. V letošním roce slaví krásné kulaté životní výročí.

Pan Josef Kolář – je v posledních letech oporou nejen holešovského vzpěračského týmu, ale i mužské národní reprezentace. V roce 2022 vybojoval na Mistrovství Evropy mužů v kategorii do 109 kg 7. místo. Na Mistrovství světa mužů v kategorii do 102 kg obsadil 18. místo. Na tomto šampionátu stanovil i nové národní rekordy mužů v kategorii do 102 kg, když zvládl vzepřít 156 kg v trhu a 190 kg v nadhozu. Na Mistrovství České republiky mužů získal v kategorii do 109 kg zlatou medaili. Byl také členem družstva mužů, které v nejvyšší domácí soutěži obsadilo 3. místo a vybojovalo tak historicky první medaili v 1. lize mužů.

Mažoretky Holešov dosáhly v roce 2022 mnoha mimořádných úspěchů. 50 členek ve věku od 5 do 18 let reprezentovalo klub na národních soutěžích a 30 členek pak i na mistrovství Evropy. To proběhlo v Itálii a Lentilky tam získaly dva tituly mistra Evropy, Mini Lentilky pak jeden titul mistra Evropy. Lentilky, Mini Lentilky i Baby Lentilky také získaly první místa na mistrovství České republiky. Mažoretky trénovaly v sezóně 2022 pod vedením trenérského týmu: Jolana Saibertová – hlavní trenérka choreografka, trenérky Nikola Podrazilová, Kateřina Svoboda a Lucie Zapletalová.

 

Družstvo dorostenek Atletiky Holešov dosáhlo v sezoně 2022 skvělého výsledku, když v soutěži družstev, kde může startovat a pro svůj tým získávat body až 24 závodnic, dokázalo na tříkolovém Mistrovství Moravy a Slezska získat nejtěsnějším možným způsobem druhé místo. Nechybělo tedy mnoho a holešovské družstvo by bylo nejlepší na celé Moravě. Na Mistrovství České republiky družstev potom obsadilo 7. příčku. Skvělý úspěch byl podmíněn dostatečným počtem kvalitních dorostenek a vyváženým nasazením do všech soutěžních disciplín.

 

Družstvo juniorů TJ Holešov oddílu vzpírání získalo v roce 2022 první místo v nejvyšší soutěži juniorů do 20 let ve vzpírání v České republice. Na mimořádném úspěchu se podíleli Jan Kolář, David Kolář, Jan Doležálek, Oskar Holovaťuk, Šimon Vacek, David Jiránek a Vojtěch Šimčík. Ve všech třech základních kolech i ve finále byl za Holešov nejúspěšnější Jan Kolář, který získal pro své družstvo přes 322, 316, 338 a 312 Sinclair bodů, a na druhém místě vždy David Kolář, který získal přes 316, 280, 296 a 286 Sinclair bodů.

 

 

 

In memoriam byla oceněna paní Mgr. Jiřina Kučerová. Byla výbornou sportovkyní a učitelkou. Na 1. Základní škole Holešov učila padesát let. Vyučovala zde především tělocvik a matematiku. Díky jejímu působení byla 1. Základní škola centrem volejbalových nadějí Holešova a její žáci se umísťovali na předních místech v soutěžích. Paní Kučerová bývala garantem okresních kol a ve škole vedla také volejbalový kroužek. V letech 1991 až 2004 vykonávala funkci zástupkyně ředitele. I po odchodu do důchodu několik let učila na škole a vedla volejbal dívek. V roce 2014 byla oceněna Medailí I. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce by se dožila 80 let. Bohužel však dlouhodobé vážné nemoci podlehla v roce 2022.

 

Paní Anna Gábová je nejstarší členkou Orla jednoty Holešov. Byla významnou sportovkyní a členkou reprezentace Československé republiky v atletice. V roce 1949 získala stříbrnou medaili na Mistrovství Československé republiky v běhu na 800 metrů. Byla vybrána do oddílu Svitu Zlín, kde také pracovala. Na soutěžích se potkávala s manželi Zátopkovými, s Danou Zátopkovou se přátelila. Dodnes je, i přes pokročilý věk, aktivní členkou Orla jednoty Holešov. Ve sportu podporuje i svá pravnoučata, aktivní sportovce.

 

Pan Dušan Hric byl spoluzakladatelem a dlouholetým členem všech předchozích a je i členem současné právní podoby Klubu výsadkových veteránů Holešov. Od roku 2009 do roku 2020 byl předsedou tohoto spolku. Klub výsadkových veteránů Holešov je pevně spjat s historií 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který byl umístěn v kasárnách v Holešově a u kterého pan Hric sloužil jako voják z povolání. Pan Hric organizuje se členy klubu různé aktivity, např. v Holešově či v dalších místech Zlínského kraje se účastní významných vzpomínkových akcí, nebo pro školy v Holešově pořádají sportovní akce.

 

 

Osobností města Holešova za rok  2022 se stala paní Irena Smrčková, která byla 18 let starostkou Tělocvičné jednoty Sokol Holešov. V této funkci skončila teprve letos v březnu. Paní Smrčková je obecně známa svou mimořádnou obětavostí, aktivitou a nadšením pro činnost a rozvoj sokola. Osobně zajišťovala náročnou rekonstrukci holešovské sokolovny, je významnou a úspěšnou organizátorkou sportovních a tělovýchovných aktivit, je také garantem vzorné spolupráce sokola s městem Holešov. Díky její nezměrné energii a činorodosti se řadí holešovský sokol mezi nejvýznamnější holešovské spolky zabývající se tělesnou výchovou pro všechny, děti, mládež, dospělé i starší občany. Holešovský Sokol působí rovněž ve vzdělávací a osvětové oblasti a organizuje i společenské aktivity.

 

Dovolujeme si poděkovat a poblahopřát všem oceněným osobnostem. Velmi si vážíme jejich píle a odhodlání, jaké si působení ve všech odvětvích veřejného života žádá.

 

Hana Helsnerová, Petr Chvátal