Ochrana ovzduší

  • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a související zákony a prováděcí vyhlášky

Obec s rozšířenou působností

U stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona:

  •  vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje
  • ukládá provozovatelům provést opatření ke zjednání nápravy, případně vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje
  • projednává přestupky a ukládá pokuty