Ochrana zvířat, veterinární péče

Ochrana zvířat proti týrání

  • zákon č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Obec s rozšířenou působností

  • projednává všechny podněty krajské veterinární správy na úseku ochrany zvířat proti týrání
  • řeší správní delikty a přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání

Veterinární péče

  • zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění

Obecní úřad

  • po určení veterinárních podmínek schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje jejich konání

žádost o povolení svodu zvířat [DOC, 22 kB]

  • navrhuje vydání nařízení mimořádných veterinárních opatření a dozírá na jejich plnění