Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek v obci Rymice – tvrz