Odbor dopravní a správní

Přehled

 

Kontakty

vedoucí odboru

Mgr. Renata Junáková

573 521 300

-

@

Dv.č. 104

Úsek dopravní - registrace vozidel

Martina Kopřivová

573 521 301

-

@

Dv.č. 107

Úsek dopravní - registrace vozidel

Vendula Becherová

573 521 302

-

@

Dv.č. 106

Úsek dopravní - registrace vozidel

Petra Dočkalová, DiS.

573 521 303

-

@

Dv.č. 106

Úsek dopravní - zkušební komisař

Bc. Aleš Marek

573 521 305

-

@

Dv.č. 101

zkušební komisařka

Lenka Banková, DiS.

573 521 452

-

@

Dv.č. 101

Úsek dopravní - registrace řidičů

Radka Münsterová

573 521 403

-

@

Dv.č. 111

Úsek dopravní - registrace řidičů

Bc. Denisa Mařáková

573 521 306

-

@

Dv.č. 112

Úsek dopravní - přestupkové řízení v dopravě

Bc. Miroslav Krejčíř

573 521 350

-

@

Dv.č. 103

Úsek dopravní - přestupkové řízení v dopravě

Petr Tabara, DiS.

573 521 307

-

@

Dv.č. 103

Úsek dopravní - silniční hospodářství - zást. ved. odboru

Aleš Ryška

573 521 453

734 422 054

@

Dv.č. 115

Úsek správní - matrika

Jarmila Medková

573 521 355

605 417 322

@

Dv.č. 110

Úsek správní - evidence obyvatel a ověřování písemností

Daniela Rušikvasová

573 521 354

-

@

Dv.č. 109

Úsek správní - občanské průkazy

Kateřina Marcinová

573 521 352

-

@

Dv.č. 113

Úsek správní - cestovní doklady

Zdeňka Večeřová

573 521 351

-

@

Dv.č. 114