Odbor finanční

Činnosti odboru

Finanční odbor sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a plní další úkoly:

 

  • na úseku rozpočtu a účetnictví (zpracovává návrhy rozpočtu města, změny, informuje orgány města o plnění schváleného rozpočtu, zajišťuje fin.vztahy se státem a krajem a dalšími subjekty, sjednává pojištění města, provádění inventarizace majetku města, vede účetnictví města, organizačních složek města, platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem, …)
  • na pokladně úřadu provádí hotovostní příjmy a výdaje města
  • na úseku správy místních poplatků spravuje poplatky za odpady, výherní hrací přístroje a psy, zabezpečuje evidenci a výdej pokutových bloků, evidence pohledávek města
  • financování příspěvkových organizací, provádí kontrolní činnosti
  • vyřizuje žádosti o dotace a provádí výběrová řízení u veřejných zakázek

Přehled

 

Kontakty

vedoucí odboru

Ilona Kupková

573 521 503

-

@

Dv.č. 213

odborný finanční referent

Ing. Eva Mirynská

573 521 504

-

@

Dv.č. 202

finanční účetní

Zdeňka Homolková

573 521 504

-

@

Dv.č. 202

pokladna

Anna Zapletalová

573 521 505

-

@

Dv.č. 102

místní poplatky (psi + zábor VP) - vymáhání

Hana Kupková

573 521 506

-

@

Dv.č. 212

místní poplatky (komunál. odpad) - vymáhání

Dagmar Průšová

573 521 506

-

-

Dv.č. 212