logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Odbor finanční

Základní informace

basic_misto.png

Budova MÚ Masarykova ulice čp. 628 první patro (pokladna v přízemí)

basic_osoba.png

Ing. Dušan Leško (vedoucí odboru)

basic_oteviraci_doba.png

Dle provozní doby úřadu

basic_telefon.png

Tel.: 573 521 500

E-mail: dusan.lesko@holesov.cz

Přehled

Činnosti odboru

Finanční odbor sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a plní další úkoly:

 

  • na úseku rozpočtu a účetnictví (zpracovává návrhy rozpočtu města, změny, informuje orgány města o plnění schváleného rozpočtu, zajišťuje fin.vztahy se státem a krajem a dalšími subjekty, sjednává pojištění města, provádění inventarizace majetku města, vede účetnictví města, organizačních složek města, platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem, …)
  • na pokladně úřadu provádí hotovostní příjmy a výdaje města
  • na úseku správy místních poplatků spravuje poplatky za odpady, výherní hrací přístroje a psy, zabezpečuje evidenci a výdej pokutových bloků, evidence pohledávek města
  • financování příspěvkových organizací, provádí kontrolní činnosti
  • vyřizuje žádosti o dotace a provádí výběrová řízení u veřejných zakázek