Odbor investic

Činnosti odboru

Úsek investic:

 • komplexně zajišťuje přípravu a realizaci investic města
 • připravuje investiční programy pro nové městské záměry (způsoby a postupy realizace)
 • připravuje podklady a posuzuje projekty z hlediska realizovatelnosti
 • zajišťuje inženýrskou činnost, kontrolu a koordinaci při realizaci investičních akcí
 • při realizaci investic zabezpečuje výběrová řízení dle platných zákonů a směrnic
 • zpracovává záměry rozvoje města
 • vyhledává vhodné projekty s možností financování z fondů Evropské unie, státních dotací, grantů i dalších zdrojů a zajišťuje zpracování
 • podkladů pro podání žádosti o dotace
 • podává projektové žádosti o dotace na základě aktuálně zveřejněných dotačních výzev a následně provádí administraci a řízení projektu včetně monitoringu s následným vyhodnocením projektu

Úsek správy pozemků a majetku města:

 • pronájem zemědělských pozemků
 • správa sloupů VO ve věci pronájmů informačního systému a vyvěšování poutačů/reklam

Úsek údržby města zajišťuje správu majetku města včetně údržby, oprav a obnovy. Má na starosti především:

 • dopravní značení
 • mobiliář
 • komunikace a jejich zařízení
 • mosty a lávky v majetku města
 • cyklostezky
 • chodníky
 • veřejné osvětlení
 • měřiče rychlosti ve městě
 • kašny, studny a pítka
 • vánoční výzdobu města

Fond rozvoje bydlení:

 • Město Holešov vytvořilo účelový peněžní zdroj, který slouží k úhradě nákladů spojených se zlepšováním bytového fondu města, zabezpečení potřeb územního rozvoje města, životního prostředí a vzhledu města Holešova a k poskytování zvýhodněných účelových půjček majitelům obytných budov a bytů, včetně členů bytových družstev.
 • Žadateli o úvěr z fondu mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy a byty na území města Holešova a jeho místních částí, členové bytových družstev, kteří přijmou smluvní závazek použít poskytnutou půjčku dle stanovených podmínek.

 

Přehled

basic_struktura.pngAgenda, struktura basic_knihovna.pngInformace

Úsek speciálního stavebního úřadu

Úsek investic

Úsek správy pozemků a majetku města

Úsek údržby města

Fond rozvoje bydlení

Útvar veřejných zakázek a projektů

Formuláře

Právní předpisy

 

Kontakty

vedoucí odboru

Ing. Stanislav Julíček

573 521 450

602 519 229

@

Dv.č. 205

Fond rozvoje bydlení, práva provést stavbu, věcná břemena a doprav. obslužnost

Monika Partyková

573 521 451

-

@

Dv.č. 204

příprava a realizace investic + speciální stavební úřad - zást. ved. odboru

Radka Stratilová

573 521 456

734 422 058

@

Dv.č. 203

realizace investic a údržba veřejných prostranství

Ing. Aleš Trněný

573 521 457

-

@

Dv.č. 206

realizace investic a údržba veřejného osvětlení

Nikola Tesařová

573 521 458

-

@

Dv.č. 207

referentka pro přípravu, koordinaci a realizaci projektů a programů a veřejné zakázky

Ing. Simona Stuchlíková

573 521 257

-

@

Dv.č. 208

příprava a realizace investic, příprava stanovisek pro správní řízení

Milan Roubalík

573 521 255

-

@

Dv.č. 206