Odbor právní a Obecní živnostenský úřad

Přehled

basic_struktura.pngAgenda, struktura basic_knihovna.pngInformace basic_demografie.pngPersonál

Úsek právní

Úsek Obecní živnostenský úřad

Zajišťuje komplexní právní služby a provádí právní úkony, související s činností města Holešov, zabezpečuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

Úsek právní

Úsek Obecní živnostenský úřad