Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Přehled

Odbor sídlí v budově Tovární 1407

 

Kontakty

pověřena řízením odboru

Bc. Magdaléna Kolomazníková

573 521 758

734 422 061

@

Dv.č. 204

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Mgr. Eva Petřivalská

573 521 755

739 488 348

@

Dv.č. 206

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí - zást. ved. na úseku

Bc. Tereza Karschová

573 521 757

739 207 963

@

Dv.č. 210

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Bc. Svatava Boledovičová

573 521 753

603 289 544

@

Dv.č. 208

Úsek soc.-právní ochrany dětí - kurátor pro nezletilé a mladistvé, SPOD

Mgr. Jiří Nesázel

573 521 763

739 488 347

@

Dv.č. 209

Úsek soc.-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče

Bc. Eva Urbanová

573 521 752

737 265 544

@

Dv.č. 208

sociální kurátorka pro dospělé, sociální pracovnice, parkovací průkazy, senior taxi

Mgr. Pavlína Janalíková

573 521 756

731 670 652

@

Dv.č. 202

sociální pracovnice, sociální poradenství pro různé cílové skupiny osob, terénní pracovnice, parkovací průkazy, senior taxi

Mgr. Marie Gomolová

573 521 893

603 291 534

@

Dv.č. 203